Labradoodle-Club | Jetty van der Hulst

blokblokWelkom op onze website!
Omdat wij graag voorlichting geven aan degenen die interesse hebben in onze honden en er  eventueel aan denken een pup van ons aan te schaffen, komt u hier heel veel informatie tegen. Vooral door onze lange ervaring met honden in velefacetten en omdat we de eersten in Nederland waren, die lang voordat het een hype werd, al met de fokkerij en de vachtverzorging van Doodles te maken hadden, is er bij ons een enorme know-how aanwezig.

Het fokken van honden is niet ons beroep, maar één van onze dierenhobby’s. Daarom hebben we er voor gekozen om u eerst via onze website goed voor te lichten en u veel duidelijkheid te geven. U bent dan al goed en eerlijk voorgelicht, als u nu of in de toekomst belangstelling heeft in een door ons gefokt pup.Wij vinden dat als u een pup koopt er een waterdichte garantie moet zijn. U krijgt dan ook een koopcontact mee. Wij doen er natuurlijk alles aan om de hond een goede start te geven. Onder het hoofdstuk pups leest u over onze garantie en de gezondheidstesten die onze honden hebben ondergaan.

Veel plezier bij het bekijken en lezen van onze website.

Jetty van der Hulst en Hans Diehl

Visit Us On Facebook

Webwinkel voor professionele verzorging voor hond en kat!
webwinkel

Hier vindt u alles wat u nodig heeft voor de professionele verzorging van hond en kat! Onze ruim veertigjarige ervaring in de trimbranche en de goede relaties en importeurschappen van gerenomeerde bedrijven in binnen- en buitenland garandeert dat wij op de hoogte zijn van de allerlaatste ontwikkelingen op ons vakgebied – klik op de afbeelding hierboven om naar de webwinkel te gaan.

Wist u datjes…

 • heart
 • woman-user
 • man-user
 • photography
 • badge
 • eye

Wat is een Doodle?

Waarom een Doodle en geen Poedel?
Toen men jaren geleden van de Stichting Soho, de voorloper van de Stichting Hulphond, bij ons kwam om één van hun Labradors door een Poedel van ons te laten dekken was ik verbaasd. Ze hadden immers regelmatig een Poedel van ons om op te leiden tot Hulphond. En onze Poedels waren ook in trek als geleidehond. Wat was er mis met de Poedel dan?

Het bleek dat men in Australië ontdekt had dat kruisingen tussen Labradors en Poedels voortreffelijke werkhonden waren. De Retrievers hebben natuurlijk een enorme ‘will to please’ en een bijzonder lief aanhankelijk karakter, maar zo slim als een Poedel waren ze natuurlijk niet. Maar er was nog een andere reden, ook mensen die allergisch waren en dus een Poedel kregen, wilden liever geen Poedel. Door de manier van knippen, door de showmodellen die men vaak zag, had de Poedel een beetje tuttige naam gekregen. Maar voor niet allergische visueel gehandicapten was ook een erg verharende Golden of Labrador geen optie. Voeg daarnaast het feit dat degenen die werkten met een Doodle er zo enthousiast over waren dat dit als een lopend vuurtje de wereld rondging.

De hype was geboren


labradoodle

Labradoodle
De labradoodle (in Nederland ook bekend onder de naam labradoedel) is een gefokt kruisingsproduct waarbij aanvankelijk werd uitgegaan van kruisingen tussen de labrador retriever en de Franse poedel. De hond wordt door de overkoepelende organisatie FCI niet als ras erkend.

Fokgeschiedenis
De labradoodle is ontstaan uit kruisingen tussen poedels en labradors, ondernomen door mensen die honden wilden met een geschikt karakter om als geleidehond te fungeren en die tevens minder allergische reacties zouden oproepen, doordat het dier minder zou verharen. De kruisingen vielen wisselend uit. De doelstelling was om de trainbaarheid en de zachtaardigheid van de labrador te combineren met de niet verharende vacht van de poedel. De naam labradoodle werd als combinatie ingevoerd en diverse fokkers in Australië, en tegenwoordig ook in andere landen, houden zich nu bezig met het fokken van deze hond.

Uiterlijk
De hond is middelgroot tot groot en houdt qua uiterlijk het midden tussen de gebruikte oorspronkelijke twee rassen. Hij komt voor in verschillende kleurvariëteiten als zilverkleurig, wit, rood, zwart, goudkleurig en bruin. Labradoodles kunnen zeer verschillende afmetingen hebben omdat er nog geen uniformiteit van fokpraktijk en consensus over fokrichting bestaat.

 • De Labradoodle is een vrolijke, energieke hond.
 • Gemakkelijk te trainen, maar die training is ook zeker aan te raden.
 • Ze zijn zachtaardig, lief voor mens en dier en rustig in huis.
 • De Labradoodle heeft een vriendelijk, sociaal karakter en een allergie vriendelijke vacht, die geen rui-periode kent.
 • De Labradoodle is een ideale familiehond en niet alleen voor mensen met een allergie voor honden.
 • De Labradoodle heeft een atletisch, gracieus en compact voorkomen en beweegt zich erg gemakkelijk.
 • Een Labradoodle is erg graag in het gezelschap van mensen, maar kan ook goed een paar uur alleen zijn.

 

Goldendoodles zijn kruisingen tussen een Golden Retriever en een Poedel. Deze hond is in eerste instantie gefokt om honden te krijgen die geen tot weinig haar verliezen, zodat mensen met een allergie ook kunnen genieten van een hond. Samen met hun fijne karakter maakt ze dit ook zeer geschikt als assistentiehond en ASS-begeleidingshond.

Allergie voor honden is een inhalatie-allergie. Dit houdt in dat uw lichaam via luchtwegen iets binnen krijgt waar u niet tegen kunt. Bij een mens zonder allergie houdt het afweersysteem deze bacteriën en virussen tegen, bij iemand met allergie is het afweersysteem verstoord. Veel mensen denken dat de allergie komt door de haren; dat is niet het geval. Hondenallergie wordt veroorzaakt door de huidschilfers. De huidschilfers komen vrij op het moment dat een haar de huid verlaat. De huidcellen die hierbij mee gaan, daar bent u allergisch voor. Des te minder snel een hond verhaart des te minder allergieklachten u zult hebben. Allergie voor honden is niet seizoensgebonden.

Er zijn veel mensen met hondenallergie. Dit komt doordat bij deze mensen het afweersysteem tegen die bacteriën niet goed werken. De Labradoodle is onderspeciaal gefokt voor mensen met een allergie voor honden. Wij kunnen u met 98% zekerheid zeggen dat u geen allergische reactie zult krijgen!

Artikel uit het Vakblad Groomers 1-2011
Klik op het plaatje om het volledige artikel te lezen

Stamboom

Heeft jouw hond een stamboom?
Ehm… nee, hij pist tegen elke boom.

Stamboom aanvragen:

Dekaangifte:

Binnen drie weken (21 dagen) na de dekking stuurt de fokker een dekaangifte formulier in. Op het formulier worden de gegevens van de teef en de reu ingevuld en de gegevens van hun eigenaren. Beide eigenaren ondertekenen de aangifte. Na ontvangst van de dekaangifte stuurt de Raad van Beheer de fokker: Een bevestiging van de dekaangifte met de gegevens zoals die bij de Raad van Beheer over de twee ouderdieren en de eigenaar/fokker bekend zijn. Op de achterkant van de bevestiging bevinden zich de afstammingsgegevens en eventueel behaalde titels. Een gedeeltelijk ingevuld geboorteaangifte formulier. De gestuurde gegevens kan de fokker controleren. Eventuele correcties en/of aanvullingen kunnen naar de Raad gestuurd worden.

Geboorteaangifte:

De fokker zorgt ervoor dat het geboorteformulier binnen 10 dagen na de geboorte door de Raad ontvangen is. De namen van de pups, het geslacht, de geboortedatum en het aantal pups worden ingevuld. Bij een eventuele herdekking van de teef dient u opnieuw een dekaangifte in te sturen. U ontvangt dan een nieuw geboorteaangifteformulier. U kunt het vorige ‘oude’ geboorteaangifteformulier dus niet meer gebruiken!

Naamgeving pups:

De complete naam van een in het Nederlandse Hondenstamboek in te schrijven hond mag maximaal dertig letters beslaan, inclusief de kennelnaam, maar exclusief de spaties tussen de woorden. De spaties tellen dus niet mee. Fokt u zonder kennelnaam dan mag de naam van de pups maar uit een woord bestaan, dat woord mag niet bestaan uit een samenstelling van woorden die normaal apart worden geschreven, en in een nest mogen die namen niet dezelfde elementen bevatten. Na ontvangst van de geboorteaangifte stuurt de Raad van Beheer de fokker een acceptgiro. Ook hier worden alle bekende gegevens weer meegestuurd en kan de fokker de Raad van Beheer verzoeken om gegevens aan te vullen en/of te corrigeren.

Chippen:

Na betaling zal de chipper, in overleg met de fokker, tussen 5 en 8 weken na de geboorte de pups komen chippen. Deze termijn is een streef termijn. Door omstandigheden kan hiervan afgeweken worden. De chipper neemt het gedeeltelijk ingevulde aanvraagformulier stambomen mee. Dat formulier wordt volledig ingevuld (o.a. chipnummers, kleuren, eventuele variëteit) en wordt door de fokker ondertekend. LET OP: Pas op dit moment worden de eerder doorgegeven namen aan een specifieke pup gekoppeld! De chipper controleert nogmaals alle gegevens en neemt het ingevulde aanvraagformulier mee naar de Raad van Beheer. De gegevens worden verwerkt en de stambomen worden naar de fokker gestuurd (ca. 8 – 12 weken na de geboorte).

Chipnummer Raad van Beheer:

Alle pups die in Nederland geboren en door de Raad van Beheer geregistreerd en van een chip worden voorzien hebben een chipnummer dat begint met 52814000.

Registratiebewijs:

Vermelding eigenaar op stamboom – Op de stamboom zal geen naam van de eigenaar meer geprint worden. In plaats daarvan zal er een registratiebewijs komen.Op dit registratiebewijs staan de gegevens van de hond en de gegevens van de huidige eigenaar. Verder is er ruimte voor het invullen van een eventuele nieuwe eigenaar.

Eigendomsoverdracht:

Bij het overdragen van het eigendom van de hond worden de gegevens van de nieuwe eigenaar ingevuld op het registratiebewijs. Vervolgens ondertekenen zowel de nieuwe als de oude eigenaar het bewijs dat daarna naar de Raad van Beheer gestuurd wordt. De nieuwe eigenaar ontvangt een nieuw registratiebewijs van de Raad van Beheer met daarop zijn eigen naam geprint.

Eigendomsoverdracht van fokker naar koper:

De eerste herregistratie, van fokker naar koper, zal gratis zijn. De verantwoording voor deze herregistratie ligt bij de fokker. De fokker ontvangt bij het chippen een “aanvraagformulier registratiebewijs”. Deze aanvraagformulieren, waarop de op dat moment bekende gegevens van de betreffende pups staan vermeld, worden door de chipper bij de fokker achtergelaten. Als eigenaar staat op deze aanvraagformulieren de fokker van het nest vermeld. Deze aanvraagformulieren moeten binnen 6 maanden na de geboortedatum van de pups teruggestuurd worden naar de Raad van Beheer. De fokker is verplicht elk aanvraagformulier (ook van de honden die hij zelf houdt) binnen deze termijn om te zetten in een definitief registratiebewijs. Indien deze termijn van 6 maanden overschreden wordt zijn wij genoodzaakt herregistratiekosten in rekening te brengen.

De eerste registratie is gratis. Dit geldt dus alleen voor de eerste wisseling van “aanvraagformulier registratiebewijs” naar het eerste “registratiebewijs”! Als u dus als fokker de hond(en) eerst allemaal op uw naam laat registreren via het opsturen van het “aanvraagformulier registratiebewijs” dan is dat eerste gratis (her)registratie.

Als u vervolgens via het registratiebewijs de puppen om laat zetten op naam van de pupkopers, dan is dat de tweede herregistratie en dienen de pupkopers hiervoor te betalen. U dient dus te wachten met het opsturen van het “aanvraagformulier registratiebewijs” totdat de pupkoper bekend is. Dit dient u wel binnen 6 maanden te doen!

Mopjes?

Stuur ons een leuk mopje en we plaatsen hem op deze site.

Piet vraagt aan Jan: “Waarom loopt die stomme hond hier voortdurend rond?” Jan antwoordt: “Hij is gisteren gecastreerd, en hij is nu bezig al zijn afspraakjes af te zeggen!

God maakte op de eerste dag de hond, God maakte op de tweede dag het hondehok, de derde dag maakte God hondenvoer, op de vierde dag maakte God het vrouwtjeshondje voor de voortplanting, op de vijfde dag maakte God een speelbot, op de zesde dag maakte God het Internet en de zevende dag wou God graag rusten, maar hij moest de hond uitlaten</>

Een hond stapt het kantoor binnen en wijst op de vacature die vrij is. De aanwezigen beginnen te lachen maar staan verstomd als de hond achter de computer gaat zitten en begint te typen. ‘Zo!’, zegt de personeelschef, ‘dat is knap! Dadelijk ga je nog vertellen dat je onze mailtjes ook kan afhandelen.’ De hond blaft bevestigend en gaat meteen aan de slag.’Nou,’ zegt de chef, ‘Hoe gek het ook is, normaal zou je meteen aan het werk kunnen bij ons, alleen zoeken we iemand die tweetalig is.’De hond kijkt de chef kwispelend aan en zegt: “Miauw”

Een blinde man loopt een winkel binnen, neemt zijn hond bij de halsband en zwiert deze door de lucht in het rond.Helemaal in paniek vraagt een winkelbediende wat er aan de hand is.’Oh niks’, zegt de blinde man. ‘Ik kijk alleen even rond.’

Een dame met een chihuahua wil met haar hond een restaurant binnen gaan. Ze zet een zonnebril op. Een man in de deuropening zegt: “Sorry, mevrouw, geen honden toegestaan!” De dame zegt: “Je begrijpt het niet. Dit is mijn blindengeleidehond.” Man: “Een CHIHUAHUA?” Dame: “Bedoel je dat ze me een Chihuahua hebben gegeven!?”

Weetjes?

Leuke weetjes zijn altijd welkom.

Een eerste generatie Labradoodle zal meestal een verharende ruwe vacht hebben. Hier kunnen we twee dingen meedoen. Of het dode haar uitplukken of het inkorten. Als je het plukt, wat je normaal altijd doet bij een plukvacht,  blijft de vacht die terugkomt er het zelfde uitzien. Ook blijft het verharen hetzelfde.  Voor mensen die een Doodle hebben gekocht omdat ze allergisch zijn dus geen optie. Als je het gaat inkorten, door middel van scheren of knippen, wordt de vacht soms zachter en dikker en zal meestal minder verharen.Mijn ervaring is dat hier geen nadelen voor de hond aanzitten. Ook na een castratie kan de hond minder gaan verharen en wordt soms de vacht dikker…</>

Jetty van der Hulst

Jetty met de bruine Doodles in hun speeltuin

Hansje

Wil je Hans blij maken met een eervolle vermelding?
Het zijn maar allemaal ideetjes.